Watch The Girl Who Leapt Through Time
Watch The Girl Who Leapt Through Time
HD Views
The Girl Who Leapt Through Time

The Girl Who Leapt Through Time

Jul 15, 2006 Japan 98 Min.
7.8 927 votes

Video trailer

Cast

Riisa Naka
Makoto Konno (voice)
Takuya Ishida
Chiaki Mamiya (voice)
Mitsutaka Itakura
Kousuke Tsuda (voice)
Fumihiko Tachiki
Fukushima sensei (voice)
Ayami Kakiuchi
Yuri Hayakawa (voice)
Yuki Sekido
Miyuki Konno (voice)
Sachie Hara
Kazuko Yoshiyama (voice)
Mitsuki Tanimura
Kaho Fujitani (voice)
Midori Ando
Makoto's mother (voice)
Takayuki Handa
Kato (voice)
Utawaka Katsura
Makoto's father (voice)

Related Movies